سیستم انبارداری یکپارچه در نرم افزار حسابداری هلو  ، یکی از لازمه های کار دسترسی به جا ، به اطلاعات کالا و انبار می باشد که نیازمند هر کسب و و کاری می باشد .

کنترل نمودن هر لحظه بر روی کالاهای موجود در انبار ها سبب افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان می شود و از ایجاد مشکلات در سیستم های دستی و سنتی جلوگیری می نماید . سیستم انبارداری یکپارچه نرم افزار هلو ، با حساب فرآیند ثبت عملیات ، موجودی کالا ، مدیریت انبار را برای شما بسیار ساده می نماید .

 

مهمترین امکانات سیستم انبارداری هلو به شکل زیر می باشد :


معرفی کالا در3 سطح اصلی ، فرعی ، نام کالا
تغییر قیمت اجناس به شکل کلی (درصدی –ریالی )
چاپ باركد به همراه قيمت ، كد و دیگر اطلاعات اجناس
کنترل حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش کالا
انـبارگردانی و عملی کردن تصمیمات در رابطه با تغییر ها
قرار دادن 10 قیمت فروش برای هر جنس
گزارشات گوناگون گردش و کاردکس اجناس و انبار طبق
تعدادی و ریالی
معرفی کارهای خدماتی
انبار و حسابداری انبار
نرم‌ افزار انبار و حسابداری انبارمثل یک حلقه مرکزی حوزه لجستیک دیدگاه ، مدیریت موجودی و جابجایی اجناس را بر عهده دارد .
همینطور بر امکانات قابل انتظار به منظور مکانیزه کردن نتیجه های کاری در رابطه با انبارداری و مدیریت موجودی انبارها ، توانایی ارتباط برقرار کردن و تبادل اطلاعات با تجهیزات گوناگون ، شناسایی و جمع آوری اطلاعات مثل بارکد خوان ، قابلیت مدیریت کالاها و حجم زیاد تراکنش و دارا بودن دقت بالا را میسر می ‌نما ید . به‌ کار بردن فناوری برای سریع انجام شدن عملیات انبارداری ، خطاهای کاربری را محدود و امکان دریافت گزارش بر خط از اطلاعات را فراهم می‌ سازد .