تعریف اعتبار

تعریف اعتبار ، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند. انواع اعتبار: اعتبارات جاری، عمرانی تحقیقاتی، اجرایی.

در ادامه خواهید خواند تعریف اعتبار

صورت ارزش افزوده

صورت ارزش افزوده ، گزارشی است که بر اساس آن ارزش افزوده ایجاد شده در یک دوره محاسبه می شود و سودمندی فراوانی برای سهامداران به همراه دارد. همچنین این گزارش اطلاعات اضافی دیگر نظیر حقوق و دستمزد و .. را نیز به تفکیک ارائه می دهد که در ارزیابی عملکرد بنگاه بسیار سودمند خواهد بود.

در ادامه خواهید خواند صورت ارزش افزوده

سیستم هزینه یابی مرحله ای

سیستم هزینه یابی مرحله ای ، هزینه یابی مرحله ای در شرکت های تولیدی به کار گرفته می شود که محصولات آن ها به صورت مداوم در در یک فرآیند پیوسته ساخته می شود.

بیشتر بخوانید سیستم هزینه یابی مرحله ای

مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی

مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی ، مراحل انجام حسابداری یک شرکت تولیدی مشاهده و ثبت اتفاقات و فراز و فرودهای چرخه حسابداری می باشد، چرخه حسابداری یک شرکت از ابتدای هر سال اغاز شده و تا ابتدای سال مالی بعدی ادامه دارد و تمام اتفاقات در خصوص درآمد ها و مخارج که باعث سود یا زیان شرکت شده باشند و همچنین تمام دارایی ها و بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید مراحل حسابداری یک شرکت تولیدی

تفریغ بودجه چیست

تفریغ بودجه چیست؟ ، تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود.

بیشتر بخوانید تفریغ بودجه چیست